Trụ sở chính :

Địa chỉ cửa hàng : 29A – Vĩnh Hưng – Hoàng Mai – Hà Nội

Di động : 097.406.5156

Email: giochangocyen@gmail.com

Cửa hàng phân phối:

Địa chỉ cửa hàng : 121 Ngõ 179 , Đường Vĩnh Hưng , Hoàng Mai , Hà Nội

Địa chỉ cửa hàng : 32,Trại Găng , Hà Nội

Địa chỉ cửa hàng : 29A Vĩnh  Hưng

Địa chỉ cửa hàng : 58 Gốc Đề, Minh Khai,